Aplicacions útils per a estudiants universitaris

No et perdis l’oportunitat de descobrir i provar aquestes aplicacions útils per a estudiants universitaris. Uneix-te a nosaltres en aquest viatge digital i descobreix com aquests programes poden ser les teves aliades per fer el viatge universitari més senzill. El teu viatge cap a l’èxit acadèmic comença aquí.

En aquesta era digital, les eines tecnològiques són aliades fonamentals per a l’èxit acadèmic. Les següents aplicacions ofereixen solucions innovadores que poden millorar la preparació, organització i comprensió dels estudiants en els seus diversos àmbits d’aprenentatge.

Aplicacions per estudiar

Docsity

Què és?: Docsity és una plataforma educativa en línia que se centra en l’intercanvi de material educatiu entre estudiants universitaris. La plataforma permet als usuaris carregar, compartir i descarregar documents relacionats amb els seus estudis, com a apunts de classes, presentacions i altres recursos educatius.

Utilitat:

 • Permet als estudiants compartir i descarregar documents relacionats amb els seus estudis, com a apunts de classes, resums i presentacions. Això facilita l’accés a recursos d’estudi addicionals.
 • Docsity també fomenta la col·laboració entre estudiants en proporcionar fòrums de discussió on poden plantejar preguntes, discutir temes acadèmics i compartir experiències. La comunitat en línia pot ajudar els estudiants a aclarir dubtes i obtenir diferents perspectives sobre els temes d’estudi. 
 • A més la plataforma ofereix la possibilitat d’accedir a material d’estudi de diverses disciplines i universitats, la qual cosa amplia la varietat de recursos disponibles per als estudiants.
 • En proporcionar un espai per a l’intercanvi de coneixements, Docsity pot servir com una eina complementària per a l’aprenentatge, permetent als estudiants reforçar els seus coneixements i comprendre millor els temes acadèmics.

La nostra experiència: En ocasions, hem cercat dins de Docsity per trobar documents de la nostra disciplina però d’altres estudiants que els han compartit. Això ens ha servit per veure la  metodologia de treball i poder agafar referències. Aquesta aplicació resulta molt útil per als estudiants universitaris. 

Docsity permet l’intercanvi de recursos educatius entre universitaris
Docsity Font: Wikimedia Commons

Pomodoro: 

Què és?: Pomodoro és un mètode d’estudi conegut mundialment que consisteix a estudiar durant uns intervals de temps concrets deixant uns espais de pausa. Aquesta app permet gestionar aquest mètode i estudiar de manera més eficaç. La tècnica es basa en l’ús d’un temporitzador per a dividir el treball en intervals de temps, anomenats “pomodoros”, tradicionalment de 25 minuts de durada, separats per descansos curts.

Utilitat: Aquí hi ha una descripció bàsica de com funciona el mètode Pomodoro: 

 • Tria una tasca que hagis de realitzar.
 • Estableix un temporitzador per a 25 minuts (un “pomodoro”).
 • Treballa en la tasca fins que soni el temporitzador.
 • Fes una pausa curta (aproximadament 5 minuts) per a descansar i recuperar energia.
 • Repeteix el cicle. Després de completar quatre “pomodoros”, presa un descans més llarg (15-30 minuts).

La idea darrere del mètode Pomodoro és millorar la concentració i la productivitat en dividir el treball en segments curts però intensos, alhora que busca proporcionar descansos regulars per a prevenir la fatiga mental.

La nostra experiència: Dues persones del grup acostumen a estudiar utilitzant aquest mètode i obtenint bons resultats. És una manera de concentrar-se i on hi ha un al·licient en forma de descans per desconnectar. Realment recomanable!

 

Duolingo: 

Què és?: Duolingo és una plataforma d’aprenentatge d’idiomes en línia i una aplicació mòbil que ofereix cursos en diversos idiomes de manera accessible i interactiva. Duolingo utilitza un enfocament lúdic per a ensenyar idiomes, la qual cosa el fa atractiu per a una àmplia audiència, des de principiants fins aquells que desitgen millorar les seves habilitats lingüístiques partint d’una bona base.

Utilitat: 

 • Duolingo és ideal per a aquells que desitgen aprendre un nou idioma de manera autodidacta i al seu propi ritme.
 • L’aplicació fomenta la pràctica diària mitjançant lliçons curtes, la qual cosa facilita la integració de l’aprenentatge de l’idioma en la rutina diària.
 • Pot ser útil per a aquells que desitgen adquirir habilitats bàsiques en un idioma abans d’un viatge o per a tenir converses senzilles en la vida quotidiana.
 • També pot ser utilitzat com una eina complementària per a reforçar habilitats lingüístiques existents o per a millorar la gramàtica i el vocabulari.

La nostra experiència: 

Amb Duolingo s’aprenen idiomes i a més és divertit. Proposa una sèrie de reptes i recompenses per completar classes. Això és un incentiu que et fa entrar-hi cada día i acabar considerant-ho un joc. Dona-li una oportunitat!

Duolingo permet apendre idiomes en línia.
Duolingo Font: Wikimedia Commons

 

Aplicacions de planificació 

Evernote: 

Què és?: Evernote és una aplicació per prendre notes que permet als usuaris capturar, organitzar i gestionar informació de diverses maneres. Es pot utilitzar en diferents dispositius com ordinadors, telèfons, tauletes, i es sincronitza en línia per garantir l’accessibilitat des de qualsevol lloc. 

Utilitat:

 • Permet als usuaris capturar i organitzar informació de diverses maneres, incloent text, imatges, gravacions d’àudio, arxius adjunts i fragments de pàgines web. Això ajuda a mantenir totes les seves idees, tasques i informació important en un sol lloc.
 • Els usuaris poden crear llistes de tasques, recordatoris i alertes per mantenir-se organitzats i seguir un seguiment de les seves activitats diàries.
 • La capacitat de sincronitzar les notes en temps real entre diferents dispositius permet un accés fàcil i ràpid des de qualsevol lloc.
 • També ofereix una funcionalitat de cerca que permet als usuaris trobar ràpidament informació específica, incloent text en imatges o documents adjunts.
 • Permet compartir notes o quaderns amb altres usuaris, facilitant la col·laboració en equips de treball o en projectes compartits.
 • És útil per a la conservació d’arxius importants, com rebuts, documents escanejats, targetes de crèdit, entre altres, mitjançant la captura d’imatges o escanejos.

 La nostra experiència: 

Molts usuaris utilitzen Evernote com una eina per planificar tasques, mantenir-se organitzats i millorar la seva productivitat general. Prova-ho!

Evernote et permet prendre apunts, escanejar documents de la universitat, entre d'altres.
Evernote Font: Wikimedia Commons

Zotero: 

Què és?: Zotero és un gestor de referències bibliogràfiques o un programa de gestió de referències que ajuda els investigadors, estudiants i professionals a recopilar, organitzar, gestionar i citar de manera eficient les fonts i referències bibliogràfiques utilitzades en la seva recerca, treballs acadèmics…

Utilitat:

 • Zotero facilita l’organització de recerques en permetre als estudiants recopilar i gestionar referències bibliogràfiques de llibres, articles i altres recursos rellevants per als seus estudis.
 • L’eina automatitza el procés de citar fonts i generar bibliografies, la qual cosa estalvia temps i ajuda a garantir la precisió en la documentació de treballs acadèmics.
 • La funció de sincronització en el núvol de Zotero permet als estudiants accedir a les seves referències i documents des de qualsevol lloc i dispositiu, facilitant la col·laboració i el treball en diferents entorns. 
 • Així mateix s’integra amb programes de processament de text com Microsoft Word i Google Docs, permetent als estudiants inserir cites i generar bibliografies directament des dels seus documents.
 • També els estudiants poden compartir col·leccions de referències amb companys de classe o col·laboradors en projectes de recerca, la qual cosa facilita la col·laboració i la coordinació.
 • A més permet adjuntar documents PDF o altres arxius a les referències, la qual cosa ajuda els estudiants a organitzar i accedir a tots els recursos rellevants des d’un sol lloc.

La nostra experiència: 

Zotero és un programa indispensable per a la vida acadèmica, ajuda a organitzar les fonts que trobis, crear cites i facilitar l’accés als documents que hauras de veure una i altre vegada! Posat-ho fàcil!

 

Zotero permet gestionar referències bibliogràfiques.
Zotero Font: Wikimedia Commons

 

 

Microsoft To Do:

Què és?: Microsoft To Do és una aplicació de gestió de tasques que ajuda els usuaris a organitzar, planificar i fer un seguiment de les seves activitats diàries, permetent la sincronització entre dispositius i la integració amb altres aplicacions de Microsoft.

Utilitat:

 • És possible crear llistes personalitzades per a organitzar les teves tasques segons categories, projectes o prioritats.
 • Es poden agregar i organitzar tasques que tinguis pendents de manera ràpida i senzilla.
 • Permet compartir llistes de tasques amb altres persones, facilitant la col·laboració en projectes o la gestió de tasques compartides.
 • Es poden agregar comentaris a tasques específiques per a proporcionar informació addicional o instruccions.
 • També ofereix l’opció de sincronitzar les teves tasques amb Outlook, la qual cosa facilita la gestió de tasques des de diferents aplicacions de Microsoft.
 • Configura recordatoris per a rebre notificacions sobre tasques pendents en moments específics.
 • Assigna dates de venciment a les teves tasques per a establir terminis i prioritats.
 • La interfície és fàcil d’usar, amb un disseny intuïtiu que permet una ràpida entrada i gestió de tasques.

La nostra experiència: 

Microsoft to Do és genial per organitzar-se. Alguns exemples reals poden ser la creació de llistes per cada assignatura, la creació de tasques diàries i setmanals, projectes grupals, etc. Utilitza-la i passa al següent nivell!

Microsoft To Do és una aplicació de gestió de tasques.
Microsoft To Do Font: Wikimedia Commons

Forest: 

Què és?: Forest és una aplicació dissenyada per ajudar a les persones a mantenir la concentració i reduir les distraccions digitals mentre treballen o estudien. La seva funcionalitat principal es incentivar la concentració al limitar l’ús del telèfon mitjançant una metodologia basada en la gestió del temps. 

Utilitat: 

 • Permet gestionar el temps de manera més efectiva establint períodes específics de concentració. 
 • L’aplicació utilitza un concepte de “videojoc” per incentivar els usuaris a mantenir-se enfocats perquè puguin cultivar i fer créixer arbres virtuals. Això crea un sentit d’èxit i recompensa, semblant a un joc.
 • Forest proporciona estadístiques sobre el temps d’ús productiu i permet als usuaris fer un seguiment del seu progrés al llarg del temps.
 • En establir períodes de temps dedicats a tasques específiques, els usuaris poden centrar-se a completar treballs importants sense ser interromputs per notificacions o distraccions en línia.
 • L’aplicació també fomenta la consciència ambiental en associar la concentració amb el creixement d’arbres virtuals, cosa que pot motivar els usuaris a ser més responsables amb el seu temps i recursos.

La nostra experiència:  Funciona molt bé el fet de tenir un incentiu per no utilitzar aplicacions no enfocades en l’estudi que hi ha als mòbils. La idea de perdre el progrés que has aconseguit fent créixer l’arbre fa que et concentris en el que has de fer. Guanya a la temptació!

 

Google Calendar: 

Què és?: Google Calendar és un servei de calendari en línia proporcionat per Google. És una eina de gestió del temps i la programació que permet als usuaris crear i mantenir un calendari electrònic per a organitzar reunions, tasques, esdeveniments…

Utilitat:

 • Permet afegir esdeveniments, reunions, tasques i altres activitats al calendari amb detalls com la data, hora, ubicació i descripció. 
 • Facilita la compartició de calendari amb altres persones, permetent col·laborar en la programació d’esdeveniments i la gestió de tasques conjuntes. 
 • Permet configurar recordatoris i alertes per a esdeveniments, enviant notificacions a través de correu electrònic o missatges als dispositius mòbils.
 • Ofereix diferents vistes com la vista diària, setmanal, mensual o agenda, i permet personalitzar el calendari amb colors i etiquetes per a una millor organització.

La nostra experiència: Google Calendar és una eina essencial per a la nostra organització i gestió del temps. Ajuda a estructurar les tasques, programar esdeveniments i mantenir-nos al corrent de les nostres activitats. La seva capacitat de compartir, les alertes i les diferents vistes han millorat la nostra eficiència i organització diària. 

Google Calendar permet organtizar el temps online.
Google Calendar Font: Wikimedia Commons

Cercadors especialitzats 

Dialnet: 

Què és?: Dialnet és una plataforma en línia que proporciona accés a una àmplia base de dades de continguts acadèmics en llengua espanyola, incloent articles, tesis i documents científics de diverses disciplines. 

Utilitat: 

 • Dialnet ofereix accés a una àmplia varietat de recursos acadèmics, incloent-hi articles, tesis, llibres, congressos i revistes científiques. Això permet als usuaris explorar i accedir a contingut rellevant en diferents disciplines acadèmiques. 
 • La plataforma proporciona eines de cerca avançada que permeten als usuaris realitzar consultes específiques i trobar informació rellevant en la seva àrea d’interès. Això facilita la cerca de literatura científica de manera més precisa.
 • Dialnet contribueix a la visibilitat internacional de la recerca en llengua espanyola en posar a la disposició de la comunitat acadèmica global un accés fàcil a treballs científics en espanyol.

La nostra experiència: Durant la nostra etapa com a universitaris hem utilitzat moltíssim Dialnet. És molt útil per trobar articles sobre les matèries que es treballen a classe, amb l’objectiu d’anar més enllà i aprendre més. A fer cerca!

 

JSTOR: 

Què és?: Jstor és una plataforma en línia que proporciona accés a una extensa col.lecció de recursos acadèmics i materials d’investigació. Aquesta base de dades ofereix accés a articles acadèmics, llibres i fonts primàries en diversos camps del coneixement, com ara humanitats, ciències socials, ciències naturals, arts…

Utilitat: 

 • JSTOR ofereix accés a una àmplia gamma de revistes acadèmiques, llibres i fonts primàries en diverses disciplines, des de ciències socials fins a humanitats, ciències naturals i més.
 • Tant estudiants com professors poden utilitzar JSTOR per accedir a material acadèmic d’alta qualitat que doni suport a l’ensenyament, la recerca i l’aprenentatge.
 • Molts dels articles i recursos a JSTOR són revisats per parells, la qual cosa significa que han estat avaluats i aprovats per experts al camp abans de la seva publicació.
 • La plataforma JSTOR generalment ofereix eines de cerca avançada que permeten als usuaris refinar les seves consultes i trobar informació específica de manera eficient.
 • Els usuaris poden desar articles i recursos per a referència futura, i la plataforma sovint proporciona eines per organitzar i gestionar bibliografies.
 • JSTOR sol permetre l’accés remot, cosa que facilita que els usuaris accedeixin a recursos acadèmics des de qualsevol lloc amb connexió a Internet.

La nostra experiència: Molt semblant a Dialnet però amb un enfocament més internacional. Molt útil. A llegir en altres idiomes!

JSTOR proporciona accés a recursos acadèmics.
JSTOR Font: Wikimedia Commons

Google Acadèmic: 

Què és?: Google Acadèmic és un servei gratuït de Google que ofereix una plataforma en línia per a la recerca d’articles acadèmics revisats per experts, treballs científics, tesis, llibres, resums de conferències i altres materials acadèmics i científics. És una eina utilitzada principalment per investigadors, estudiants universitaris i acadèmics per trobar informació sobre temes específics o accedir a literatura acadèmica en un ampli ventall de disciplines.

Utilitat:

 • Google Scholar permet als usuaris cercar literatura acadèmica, incloent articles, tesis, llibres i patents. La cerca se centra en material acadèmic revisat per parells.
 • En molts casos, Google Scholar proporciona enllaços als textos complets dels documents acadèmics, ja sigui mitjançant editorials, repositoris institucionals o llocs web d’autors.
 • Els usuaris poden veure la quantitat de vegades que un article ha estat citat, cosa que pot ser útil per avaluar la importància i l’impacte duna obra en l’àmbit acadèmic.
 • Els acadèmics poden crear perfils a Google Scholar per mostrar el seu treball, el nombre de cites i el seu impacte a la comunitat acadèmica.
 • Els usuaris poden configurar alertes per rebre notificacions sobre publicacions noves o citacions d’articles específics o temes d’interès.
 • Google Scholar ofereix funcions de cerca avançada que permeten als usuaris refinar les seves consultes, cosa que pot ser útil per trobar informació específica.
 • Els usuaris poden explorar revistes acadèmiques i editorials específiques per trobar contingut rellevant a les àrees d’interès.

La nostra experiència: És l’opció més senzilla per trobar documents especialitzats. Interfície molt intuïtiva i milers de resultats en un instant. Bona opció!

Google Acadèmic permet la recerca d'articles acadèmics
Google Acadèmic Font: Wikimedia Commons

Aplicacions de creació de contingut 

Canva: 

Què és?: Canva és una plataforma en línia que ofereix eines de disseny gràfic i editorial que permeten als usuaris crear una àmplia gamma de materials visuals de manera fàcil i intuïtiva. És coneguda per la seva interfície amigable i la seva àmplia varietat de plantilles i recursos gràfics que faciliten la creació de presentacions, infografies, imatges per a xarxes socials, documents, pòsters, currículums i molt més.

Utilitat:  

 • Canva ofereix una interfície fàcil d’utilitzar que permet a persones sense experiència en disseny crear gràfics atractius i professionals.
 • La plataforma proporciona una àmplia varietat de plantilles preestablertes per a diversos tipus de projectes, com ara presentacions, fulletons, targetes de presentació i publicacions en xarxes socials.
 • Canva inclou eines d’edició d’imatges que permeten als usuaris retallar, ajustar colors, aplicar filtres i fer altres modificacions bàsiques a les imatges.
 • Els usuaris poden convidar altres a col·laborar en els seus dissenys, facilitant el treball en equip i la revisió de projectes.
 • Canva ofereix una àmplia biblioteca d’elements gràfics, com ara icones, il·lustracions, fotografies i vídeos, que els usuaris poden utilitzar en els seus dissenys.
 • La plataforma permet als usuaris personalitzar la tipografia i els estils de text, cosa que ajuda a millorar la llegibilitat i l’estètica dels dissenys.
 • Els usuaris poden exportar els seus dissenys en diversos formats, com ara imatges o documents PDF. També podeu compartir directament des de la plataforma o descarregar els dissenys per al seu ús fora de línia.

La nostra experiència:  Utilitzem molt Canva per a les nostres presentacions. Ofereix moltes opcions de personalització i pots donar un toc diferent als treballs. Deixa volar la imaginació!

Canva permet de crear continguts audiovisuals.
Canva Font: Wikimedia Commons

Genially:  

Què és?: Genially és una plataforma online que permet crear presentacions interactives, infografies, pòsters i altres continguts visuals atractius de manera dinàmica i fàcil, sense necessitat d’habilitats de programació.

Utilitat:  

 • Genially facilita la creació de presentacions interactives i atractives. Pots incorporar elements com a botons, enllaços, vídeos i preguntes interactives per a millorar la participació del públic.
 • La plataforma és ideal per a dissenyar infografies dinàmiques que transmetin informació de manera visual i atractiva. Pots incorporar animacions, gràfics i altres elements interactius.
 • Pots utilitzar Genially per a crear pòsters digitals i anuncis visuals impactants. Això és útil per a la promoció d’esdeveniments, campanyes publicitàries i presentació de productes.
 • La plataforma permet integrar fàcilment contingut multimèdia, com a imatges, vídeos, mapes i enllaços externs, en les teves creacions, la qual cosa enriqueix l’experiència visual.

La nostra experiència:  Amb aquest programa hem pogut crear contingut molt visual que ens ha servit per transmetre millor els missatges. Pot ser útil en presentacions o per estudiar mitjançant infografies o gràfics.

Genially permet crear continguts visuals online.
Genially Font: Wikimedia Commons

 

Aplicacions de suport

Softcatalà: 

Què és?: Softcatalà és una organització sense ànim de lucre que treballa per promoure l’ús i el desenvolupament del programari en català, contribuint a la traducció i adaptació de programes informàtics al català. Els recursos que ofereix son: traductor, corrector, diccionaris i eines, aplicacions, recursos per a traductors i recursos per a ordinadors i mòbils. 

Utilitat:

 • Traductor amb un molt bon funcionament en català. També en molts altres idiomes.
 • Corrector en català que funciona molt bé.
 • Multitud de diccionaris de diferents idiomes i tipus.
 • Possibilitat de copiar el text traduït i suggerències personalitzades al corrector.

La nostra experiència: Softcatalà és imprescindible a la nostra vida acadèmica. Sempre s’ha de comprovar la llegibilitat del text i la correcció amb el que està escrit. Aquest programa ho posa molt fàcil i funciona genial. Comprova abans d’entregar els treballs!

 

Wordreference: 

Què és?: Wordreference és una aplicació que ofereix diccionaris i serveis de traducció per a diversos idiomes. Proporciona significats de paraules, frases, conjugacions verbals i traduccions. És una eina útil per a estudiants i professionals que necessiten suport lingüístic. 

Utilitat: 

 • WordReference és conegut pel seu extens diccionari multilingüe que inclou traduccions i definicions en diversos idiomes, com a espanyol, anglès, francès, italià, alemany, entre altres.
 • A més de proporcionar traduccions de paraules individuals, WordReference també ofereix traduccions de frases i expressions idiomàtiques, la qual cosa resulta útil per a entendre el significat en context.
 • La plataforma inclou fòrums de discussió on els usuaris poden plantejar preguntes sobre el significat o ús de paraules i expressions. La comunitat contribueix amb respostes i aclariments, la qual cosa pot ser útil per a resoldre dubtes específics.
 • WordReference ofereix taules de conjugació de verbs en diversos idiomes, proporcionant informació sobre com conjugar verbs en diferents temps i formes.
 • Els usuaris poden trobar sinònims i antònims de paraules, la qual cosa ajuda a enriquir el vocabulari i a entendre millor les relacions entre les paraules.
 • Per a moltes paraules, WordReference proporciona la pronunciació en àudio, la qual cosa ajuda els usuaris a aprendre la correcta pronunciació de termes en diferents idiomes.

La nostra experiència: Sempre que tenim algun dubte amb alguna paraula o frase d’un idioma estranger, acudim a Wordreference. Un imprescindible!

WordReference ofereix diccionaris i serveis de traducció per a diversos idiomes.
WordReference Font: Wikimedia Commons

Si ets un estudiant que vol marxar d’Erasmus i viure una experència única a l’extranger, informa’t aquí!